kancelaria adwokacka krzysztof rupiński

ODSZKODOWANIA

Kancelaria świadczy usługi prawne w sprawach o odszkodowania do których w szczególności należy:

 

  • dochodzenie odszkodowań za szkody wyrządzone na mieniu i osobach

 

  • dochodzenie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę

 

  • dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia od ubezpieczycieli (reprezentacja klientów na etapie likwidacji szkody przez ubezpieczyciela jak i na etapie postępowania sądowego)