kancelaria adwokacka krzysztof rupiński

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Kancelaria świadczy usługi prawne z zakresu prawa administracyjnego, do których w szczególności należy:

 

  • reprezentacja przez Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym

 

  • reprezentacja przez Samorządowym Kolegium Odwoławczym

  

  • reprezentacja przed organami administracyjnymi

 

  • sporządzanie wszelkich pism niezbędnych w postępowaniu administracyjnym